Kancera utvecklar framtidens läkemedel mot cancer

I Kancera förenas akademi och industri. Målet är att utveckla en ny generation läkemedel mot cancer som slår mot de egenskaper som idag gör att tumörer i många fall återkommer och då ofta i en mer elakartad och motståndskraftig form.

I den befintliga produktutvecklingsportföljen har Kancera tre läkemedelsprojekt mot leukemi och mot solida tumörer. Utvecklingen av de nya läkemedelstyperna sker i nära samverkan mellan klinisk och industriell expertis. Därmed skapas möjligheter att göra den riskfyllda utvecklingen av nya behandlingsmetoder mer träffsäker

Kancera grundades våren 2010.  Aktien upptogs till handel på NASDAQ OMX First North den 25 februari 2011.


COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy