Aktien

Kanceras aktie är sedan 25 februari 2011 ansluten till Nasdaq OMX First North.

Nasdaq har godkänt Kanceras ansökan om listning på segmentet First North Premier. Första dagen för handel i Kanceras aktier på denna lista är den 31 oktober 2016. Bolagets aktier fortsätter att handlas med samma kortnamn och ISINkod.

Kortnamnet är KAN och  ISIN-koden SE0003622265. 


COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy