Bolagsstyrning

Då First North är en marknadsplats för mindre bolag, och inte  är en reglerad marknadsplats, omfattas bolag noterade på First North inte av den svenska koden för bolagsstyrning. Dock tillämpar Kancera från och med den 1 januari 2017 svensk bolagskod.


COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy