Policy och rutiner

För att säkerställa en hög kvalitet gentemot kunder, samarbetspartners, aktieägare, medarbetare och andra intressenter har Kancera beslutat om ett antal policyer.


COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy