Revisorer

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha lägst en och högst två revisorer och högst två revisorssuppleanter.

Kanceras revisor är Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt som huvudansvarig revisor. Ersättning till revisorn utgår efter löpande räkning.

Ernst & Young och Magnus Fagerstedt är medlemmar i FAR SRS.


Revisor

Ernst & Young
Jakobsbergsgatan 24
Box 7850
10399 Stockholm

COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy