Certified Adviser

Kancera har ingått avtal med FNCA i dess egenskap av godkänd rådgivare, så kallad Certified Adviser.

FNCA övervakar som Certified Adviser att Bolaget lever upp till First Norths regelverk.

Läs mer om FNCA på www.fnca.se


COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy