Kalender

05 maj
Årsredovisning 2016
19 maj
Delårsrapport januari-mars 2017
30 maj
Årsstämma 2017
22 aug
Delårsrapport januari-juni 2017
12 sep
NLS-days, 2017, Malmö, Medicon Valley
17 nov
Delårsrapport januari-september 2017

COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy