Rapporter och Emissioner

Kanceras räkenskapsår sträcker sig från 1 januari–31 december. Delårsrapporter publiceras i slutet av februari, maj, augusti och november.

Till följd av förvärv av dotterbolaget Kancera Förvaltning AB upprättas föreliggande delårsrapport,
kvartal 2 2016, i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits
av EU, och den svenska årsredovisningslagen. 

Till följd av förvärv av dotterbolaget Kancera Förvaltning AB upprättas rapportering from kvartal 2 2016, i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagitsav EU, och den svenska årsredovisningslagen. 

Kommande rapporttillfällen:

  • 17 november 2017: Delårsrapport januari-september 2017
  • 20 februari 2018: Bokslutskommunike januari-december 2017
  • 4 maj 2018: Årsredovisning 2017
  • 18 maj 2018: Delårsrapport januari-mars 2018
  • 24 augusti 2018: Delårsrapport januari-juni 2018
  • 23 november 2018: Delårsrapport januari-september 2018
  • 22 februari 2019: Bokslutskommunike januari-december 2018
2017
DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 30 juni 2017
DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 31 mars 2017
Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport, 2016
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ KANCERA AB (publ) 2016, 1 januari – 31 december 2016
2016
Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 3 2016 1 januari-30 september 2016
Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 2 2016, 1 januari-30 juni 2016
Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 1 2016, 1 januari-31 mars 2016
Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport, 2015
Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2015, 1 januari-31 december 2015
2015
Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 3 2015. 1 januari-30 september 2015.
Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 2 2015, 1 januari-30 juni 2015
Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 1 2015   1 januari-31 mars 2015
Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport, 2014
Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2014 1 januari-31 december 2014
2014
Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 3 2014
Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 2 2014
Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 1 2014.
Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport, 2013
Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013.  1 januari-31 december 2013
2013
Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 3 2013
Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 2 2013
Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 1 2013
ÅRSREDOVISNING 2012
Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2012 1 januari–31 december 2012
2012
Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 3 2012
Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 2 2012
Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 1, 2012
Årsredovisning 2011
Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2011

Få våra releaser/rapporter via e-post direkt när de distribueras.
Pressmeddelanden
Delårsrapporter
Årsredovisningar


Prenumerera
Avsluta prenumeration

COPYRIGHT 2010 KANCERA AB, KAROLINSKA INSTITUTET SCIENCE PARK, BANVAKTSVÄGEN 22, 171 48 SOLNA. TEL: 08-50 12 60 80 Webbplatspolicy